Features

 

Photo Feature

Photo Feature Insignificance Minimus (insignificance in Latin) by Madhav Rajesh (This photo has 2.8 million views and has topped some

 

ഊണ് മുറി ഒരു ശ്രീകോവിൽ

ഊണ് മുറി ഒരു ശ്രീകോവിൽ അവിടേയ്ക്ക് പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു  അമ്മയുണ്ട് വീട്ടിൽ.  എത്ര പ്രാവശ്യം രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ശബരി ഓരോന്നും ഒരുക്കി പാത്രങ്ങളിലാക്കി മേശമേൽ  വയ്ക്കുന്നത്.

 

Is Indian Monsoon turning into a string of extreme weather events?

Is Indian monsoon turning into extreme weather events? The calendrical reliability of the Indian monsoon has changed over the past

 

Whose History is it anyway?

Whose History is it anyway? When Dan Brown’s Da Vinci Code becomes the largest selling book in history, after The

 

TRADE: The Pros and Cons

TRADE: The Pros and Cons Our world has been interconnected for many centuries, and there are many reasons why. It

 

The Missing Link MISCONCEPTION

The Missing Link MISCONCEPTION IN 1983, A PRIVATE COLLECTOR discovered a fossil near Messel, Germany that turned out to be

 

ചിലനേർകാഴ്ചകൾ

ചിലനേർകാഴ്ചകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുക. ദൈവം എല്ലാവരിലുമുണ്ടെന്നോർക്കണം. നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരേയും നിഷ്കളങ്കമായി സ്നേഹിക്കണം.

 

കൃഷി ചെയ്താലേ ഓണം വിളയൂ

കൃഷി ചെയ്താലേ ഓണം വിളയൂ ഓണം, വിഷു, തിരുവാതിര എന്ന മൂന്നും ആണ്ടറുതികൾ  എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മൂന്നും മുന്നു തരത്തിലാണ് കാലപ്രവാഹത്തിലെ അറുതികളും, ഒപ്പം പുനരാരംഭങ്ങളും ആവുന്നത്.

 

The eloquence of make-up and Costumes

Eloquence of make-up and costumes As a child, whenever I thought of Lord Krishna, he appeared in the form of

 

Cloud Boy by Marcia Williams: Book Review

Book Review:Cloud Boy by Marcia Williams Cloud Boy by Marcia Williams is a truly amazing book. The book is about

 

Paving the Way

Paving the Way The box lay open and the immigration officer pulled out a bag from which wafted the smell